Elektrokimya

Elektrokimya,kimya biliminin bir dalıdır.Elektronik bir iletken (metal, grafit, veya yarı iletken) ile iyonik bir iletkenin (elektrolit) arayüzeyinde gerçekleşen reaksiyonları inceler. Eğer harici bir voltaj uygulanarak bir kimyasal reaksiyon meydana getiriliyorsa veya, pilde olduğu gibi, bir kimyasal reaksiyon bir voltaja neden oluyorsa bu bir “elektrokimyasal reaksiyon“dur. Bir molekülden diğer moleküle doğrudan […]

Sodyum Klorür (Yemek Tuzu)

Basit bir kimyasal bileşik olan Sodyum Klorür (NaCl) diğer adıyla Yemek tuzu yüz yıllardan beri insanlar için büyük bir önemi olan bir gıda maddesidir. Tuzun önemini artıran en büyük özeliği de tarih öncesi zamanlarda besin maddelerini uzun süre saklamak için tuzu koruyucu madde olarak kullanmalarındandır. Eski zamanlarda et balık gibi […]

Suyun Donma noktasına Basıncın Etkisi

Suyun donma noktası basınç artışı ile azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi suyun katı haldeki kristal yapısı sebebiyle diğer maddelerden farklı olarak katı haldeki yoğunluğunun sıvı haldeki yoğunluğundan düşük olmasıdır. Bu nedenle su buz halinde iken daha çok hacim kaplar. Yani donma olayının gerçekleşmesi için hacim artışı gerekli. Hacim artışı ise yüksek […]

Hidrojen (H)

Hidrojen element sembolü H olan, 1 atom sayılı ametaldir. Simge: H Atom numarası: 1 Elektron konfigürasyonu: 1s1 CAS numarası: 1333-74-0 Kabuk başına elektronlar: 1 Atom kütlesi: 1,00794 ± 0,00001 u Kaşif: Henry Cavendish Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir […]

Kükürt Dioksit (SO2)

Kükürt Dioksit (SO2) Kükürtdioksit, bir kükürt iki oksijene sahip bir bileşendir. Kükürt ve oksijen arasında kovalent-polar bağ vardır. Şeker endüstrisinde kullanılır. Renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olan kükürtdioksit;kömür, fueloil gibi kükürt içeren yakıtların yanması sırasında, metal eritme işlemleri ve diğer endüstriyel prosesler sonucu oluşur. Hava kirliliği ve asit yağmurlarına […]

Karbonhidrat

Karbonhidrat nedir? Karbonhidrat; Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklere denilmektedir.Karbonhidrat insan ve hayvan vücudunda glikojen olarak, bitkilerin yapısında nişasta ve selüloz olarak bulunmaktadır Karbonhidratlar yapılarına göre 3 gruba ayrılırlar 1- Monosakkaritler (Basit Şekerler): Glikoz (üzüm şekeri), Fruktoz (meyve şekeri), Galaktoz (6 karbonlu monosakkarit) 2- Disakkaritler: Sakkaroz (çay şekeri), Laktoz (süt şekeri), Maltoz (malt şekeri) […]

Baryum Klorür (BaCl2)

Baryum Klorür Formül: BaCl2 Molar ⦁ kütle: 208,23 g/mol Yoğunluk: 3,86 g/cm³ Erime⦁ ⦁ noktası: 962 °C Kaynama⦁ ⦁ noktası: 1.560 °C Baryum Alm. Barium, Fr. Barium, İng. Barium. Toprak alkali metaller sınıfından bir element. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alır. Kimyasal sembolü (Ba)’dır. Atom numarası 56, atom ağırlığı 137,34’tür. Kütle numaraları 130, 132, 134, 136, 137 […]

Asit ve Baz

 ASİTLER VE BAZLAR İnsanoğlu maddeleri asit ve baz şeklinde gruplamıştır. Asit ve bazların kendine ait özellikleri vardır. Maddelerin asit yada baz olduğunu nasıl anlayacağız? 1-Biz asit ve bazları tatlarına bakarak ayırt edebiliriz. Bir maddenin tadı ekşi ise asit, acı ise bazdır. 2-Ayrıca sulu çözeltisindeki iyonlarına da bakarak maddeyi ayırabiliriz. Eğer […]

Antifiriz

Antifiriz Nedir? Soğuk kış aylarında araba motorunun soğutma suyuna katılan sıvı ve organik bir bileşiktir. Antifriz suyun donma sıcaklığını düşürüp, motorun soğuk havalarda zarar görmesini önlemek amacıyla suya katılır. Su donma sıcaklığına yaklaştığı zaman, diğer maddelerin tersine genleşir. Radyatör, silindir blokları ve diğer motor parçaları, genleşerek donan suyun meydana getirdiği […]