Aufbau Prensibi

Modern atom teorisinin denklemlerinin çözülmesi zordur. Neyse ki, bazı basit kurallar izleyerek sonuçların çoğu tartışılabilir. Bu kurallar aufbau ilkesi olarak bilinir. Bununla birlikte, aufbau prensibinden önce kuantum sayılarını, kabukları, alt kabukları ve orbitalleri tartışmamız gerekir. Ana Kuantum Sayısı N – Kabuk Kuantum teorisi kuantum sayıları bol miktarda bulunur. Bu kuantum sayıları […]

Atomik Kütle Birimi (AKB)

Atomik Kütle Birimi Nedir İlk kısa ismi ile “akb” şeklinde literatürde yer alan kavram atomun birim halini ifade etmek amaçlı kullanılan bir terimdir. Atom kütlesini normal yollar ile tartmak teknik olarak mümkün değildir. Çünkü atom bir maddenin en küçük yapı birimi olarak ifade edilir ve boyut olarak da bu küçüklük […]

Atom Kütlesi

Atom kütlesi’nin ne olduğunu açıklamadan evvel öncelikle atomun ne olduğunu atom yapısının neleri içerdiğini açıklamak gerekir. Atom kavramını en basit şekilde tanımlayacak olursak maddenin en küçük yapı birimidir diyebiliriz. Ayrıca yine bu noktada belirmek gerekir ki atom gözle görülemeyecek kadar küçük bir birimdir. Atom ancak özel mikroskoplar yardımı ile görüntülenebilmektedir. […]

Atom

Atom sözcüğü Yunanca’dan gelmektedir. Yunanca’da ‘kesilemez’ anlamı taşımaktadır.  Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Ancak atomda atom altı parçacıkları da bulunmaktadır. Bunlar; nötron, proton ve elektronlardır. Bu atom altı parçacıklarından en hafifi ve negatif yüklü olanı elektronlardır. Elektronlar atomun çevresindeki yörüngede bulunmaktadırlar. Bunun yanında protonların yükü pozitiftir, elektronlara göre kütleleri […]

Anyon

Anyon Nedir? Nötr bir atom elektron alması ya da vermesi sonucu pozitif ya da negatif yük ile yüklenir. Negatif ya da pozitif yüklü bu atomlara iyon adı verilir. İyonlar da taşıdıkları yükün türüne göre anyon ve katyon olmak üzere iki farklı şekilde bulunabilirler. Yüksüz halde bulunan bir atomun elektron almak […]

Atmosfer Basıncı

Atmosfer basıncı; atmosferin içindeki gazlardaki moleküllerin dünya üzerindeki cisimler üzerine uyguladığı kuvvete denir. Atmosfer Basıncı, ortalama olarak 1013 milibar ‘dır, bu rakam normal değer olarak kabul edilir. Barometre ile ölçülen atmosfer basınç birimi BAR’ dır. 1013 milibarın altında kalan bölgeler alçak basınç bölgesi olarak adlandırılırken bu değerin üstünde  ölçülen bölgeler […]

Atom Numarası

Atomun Yapısı Atomlar çekirdek ve etrafında bulunan enerji seviyeleri olarak iki kısımda incelenebilir. Çekirdekte proton ve nötron adı verilen iki tanecik bulunur. Bu tanecikler çekirdekten başka bir yerde bulunamazlar. Çekirdekte de bu iki tanecik dışında tanecik bulunamaz. Bu taneciklerden proton atomdaki pozitif yüktür ve bu yükün sayısı maddenin aynı zamanda […]

Avogadro Yasası

Avogadro Yasası Nedir? Amedeo Avogadro’nun 1811’de bulduğu bir gaz yasası olan hipotez; eşit hacme sahip olan gazların, eşit sıcaklık ve basınç altında aynı sayıda parçacığa ve molekül sayısına sahip olduğunu iddia eder. Kendi tezini hazırlamadan önce gazların bileşimi hakkında önemli çalışmaların altına imza atmış olan Gay-Lucas’ın çalışmalarını baz alan Avogadro, […]

Aktinitler

Aktinitler Nedir? Aktinitler, periyodik sistemin 7’nci sırasında bulunan ve elektron diziliminde 4f orbitallerinin dolması ile oluşan elementlere verilen isimdir. 4f orbitalleri 14 elektron alma kapasitesine sahip olduğu için, Aktinitler de 14 adet elementten oluşmaktadır. Elektron dağılımı yapılırken öncelikli olarak 7s orbitaline elektron yerleştirilerek, sonrasında 4f orbitallerinin sırasıyla elektron gelmesi ile […]

Alfa Parçacığı

Alfa Parçacığı nedir? Alfa Parçacığının kavramsal içeriğini anlamak için öncelikle radyasyona değinmek gerekir. Radyasyon, enerjinin yayınım hali olup bu yayınım elektromanyetik dalgalar ya da parçacık şeklindedir. Bu enerji yayınımı ışınların aktarılması üzerine kurulduğu için söz konusu ışınların da alfa, beta ve gama olduğunu belirtmek gerekir. Elbette diğer ışınımlar da söz […]