Moskovyum (Mc)

Simge: Mc Atom kütlesi: 288 u Keşif tarihi: 2003 Atom numarası: 115 CAS numarası: 54085-64-2 Kimyasal dizi: Metal, Azot grubu, 7. periyot elementleri Ununpentiyum (moskovyum); yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından […]

Ununoktiyum (Uuo)

Ununoktiyum (Uuo), eka-radon veya 118. element olarak da bilinen transaktinid elementtir. Ununoktiyum ve Uuo, IUPAC tarafından bu element için verilmiş geçici isim ve sembollerdir. Periyodik tabloda p bloğunda yer alır ve 7. periyodun son elementidir. Ununoktiyum 18. gruptaki tek sentetik elementtir. Keşfedilen elementler içinde en büyük atom numarasına ve atom kütlesine […]

Ununseptiyum (Uus)

Ununseptiyum, periyodik tabloda atom numarası 117 olan ancak henüz keşfedilmemiş elementin geçici ismidir. Simgesi Uus’dir. Henüz metalik özelliği keşfedilmemiştir. Elektrik bakımından iletkendir ama sıcaklığı çok az bir derecede iletir. Uus 7A grubunda yer alır. 7.periyottadır. Hızlandırılmış kalsiyum iyonlarının berkelyum hedef tahtasını bombalaması sırasında kalsiyum ve berkelyum atomlarının çarpışması sonucunda elde […]

Livermoryum (Lv)

Livermoryum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay element. Sembolü Lv ‘dir (önceden Uuh). Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır. Geçici olarak ununheksiyum biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde kalıcı biçimde livermoryum olarak değiştirilmiştir. Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarının adına ithafen livermoryum denmiştir.   Simge: Lv CAS […]

Ununpentiyum (Uup)

Ununpentiyum yarı ömrü saniyeden daha kısa olan ve çok hızlı bir şekilde bozunan radyoaktif süper ağır bir elementtir. Doğada bulunmamaktadır. 115 protonlu olan element, amerikyum vekalsiyumun füzyon reaksiyonları sonucu elde ediliyor. Amerikyumdan yapılan ince bir tabakanın üzerine kalsiyum iyonları gönderiliyor. Bu atom çekirdeklerinin çarpıştırılması ile ununpeniyum elde edilmektedir.Periyodik tabloda metaldir.   […]

Flerovyum (Fl)

Flerovyum, 4a metal grubundan, 114 atom numaralı kimyasal elementtir. Sembolü Fl ‘dir (önceden Uuq). 1999 yılında Rusya’daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde bulunmuştur. Geçici olarak ununkuadyum biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde kalıcı biçimde flerovyum olarak değiştirilmiştir. Sovyet nükleer fizikçisi Giorgi Flyorov’un adına ithafen flerovyum denmiştir. Bağıl atom […]

Ununtriyum (Uut)

Ununtriyum, atom numarası 113 olan kimyasal bir elementtir. Ununtriyum’un diğer adı eka-talyum‘dur. Yapay bir elementtir ve metaldir.Zayıf metallere geçici olarak dahil edilmiştir. 1 Şubat 2004’de Rusya’nın Dubna şehrinde bulunmuştur.Periyodik cetvelde 7.Periyotta,3A grubunda bulunur. Simge: Uut CAS numarası: 54084-70-7 Atom numarası: 113 Keşif tarihi: 2003 Atom kütlesi: 284 u Kimyasal dizi:Bor grubu, 7. periyot […]

Kopernikyum (Cn)

Kopernikyum, simgesi Cn olan ve adını Gökbilimci Kopernik‘ten alan elementtir. Bağıl atom kütlesi 277. Kararlı izotopu yoktur, radyoaktiftir. 1996’da S. Hofmann, V. Ninov ve F. P. Hessbuger tarafından bulunmuştur. Kurşun ve çinko füzyonu ile elde edilmiştir. IUPAC tarafından bulan bilim adamlarının da tavsiyesi ile Kopernikyum olarak periyodik tabloya dahil edilmiştir. Temmuz 2009’da adının […]

Röntgenyum (Rg)

Röntgenyum, 1994 yılında keşfedilen yapay bir elementtir. Bağıl atom kütlesi bilinen en uzun ömürlü izotopu için 280’dir.Geçiş metalleri sınıfına girer, fiziksel özellikleri bilinmemektedir .Periyodik cetvelde 7.periyotta, 1B grubunda ve d bloğunda bulunan bir transaktinid, bir geçiş elementidir. CAS numarası: 54386-24-2 Simge: Rg Atom numarası: 111 Atom kütlesi: 272 u Keşif tarihi: […]

Darmstadtiyum (Ds)

Darmstadtiyum, eski adıyla ununnilium veya eka-platin olarak bilinir.Süper-ağır elementlerden biridir. Çok çabuk bozunur: kütle numarası 267 ile 273 arasında olan izotoplarının yarı ömürleri mikrosaniyelerle ölçülür. Daha ağır izotopları, kütle numarası 279 ile 281 olanlar, daha yakın zamanlarda sentezlenmişlerdir ve daha kararlıdırlar. Yarı ömürleri sırasıyla 180 milisaniyeile 11.1 saniyedir. Simge: Ds CAS numarası: […]