Aynştaynyum (Es)

Aynştaynyum (Es), einsteinyum olarak da yazılır, aktinitler dizisinden, atom numarası 99 olan ve periyodik tablonun Illb grubun­da yer alan, yapay olarak elde edilmiş kimyasal elementtir.
einsteinium-sembolu
Simge: Es
CAS numarası: 7429-92-7
Erime noktası: 860 °C
Atom numarası: 99
Keşif tarihi: 1952
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 5f117s2
Kaşif: Albert Ghiorso

Doğada bulunmayan ve uranyum-238’in yoğun nötron bombardı­manına tutulmasıyla aynştaynyum-253 izo­topu halinde elde edilen bu element. Kasım 1952’de Büyük Okyanusun güney kesimin­de patlatılan ilk termonükleer bombanın (hidrojen bombası) döküntüleri arasında, California’daki Berkeley Üniversitesi’nden Albert Ghiorso ve arkadaşları tarafından Aralık 1952’de tanımlanmıştır. Bilinen bir kullanım alanı yoktur.

1 Yorum

  1. I’d venture that this article has saved me more time than any other.(Bu makale bana diğerlerinden daha fazla zaman kazandırdı.)

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.