Atom Numarası

Atomun Yapısı Atomlar çekirdek ve etrafında bulunan enerji seviyeleri olarak iki kısımda incelenebilir. Çekirdekte proton ve nötron adı verilen iki tanecik bulunur. Bu tanecikler çekirdekten başka bir yerde bulunamazlar. Çekirdekte de bu iki tanecik dışında tanecik bulunamaz. Bu taneciklerden proton atomdaki pozitif yüktür ve bu yükün sayısı maddenin aynı zamanda […]

Avogadro Yasası

Avogadro Yasası Nedir? Amedeo Avogadro’nun 1811’de bulduğu bir gaz yasası olan hipotez; eşit hacme sahip olan gazların, eşit sıcaklık ve basınç altında aynı sayıda parçacığa ve molekül sayısına sahip olduğunu iddia eder. Kendi tezini hazırlamadan önce gazların bileşimi hakkında önemli çalışmaların altına imza atmış olan Gay-Lucas’ın çalışmalarını baz alan Avogadro, […]

Aktinitler

Aktinitler Nedir? Aktinitler, periyodik sistemin 7’nci sırasında bulunan ve elektron diziliminde 4f orbitallerinin dolması ile oluşan elementlere verilen isimdir. 4f orbitalleri 14 elektron alma kapasitesine sahip olduğu için, Aktinitler de 14 adet elementten oluşmaktadır. Elektron dağılımı yapılırken öncelikli olarak 7s orbitaline elektron yerleştirilerek, sonrasında 4f orbitallerinin sırasıyla elektron gelmesi ile […]

Alfa Parçacığı

Alfa Parçacığı nedir? Alfa Parçacığının kavramsal içeriğini anlamak için öncelikle radyasyona değinmek gerekir. Radyasyon, enerjinin yayınım hali olup bu yayınım elektromanyetik dalgalar ya da parçacık şeklindedir. Bu enerji yayınımı ışınların aktarılması üzerine kurulduğu için söz konusu ışınların da alfa, beta ve gama olduğunu belirtmek gerekir. Elbette diğer ışınımlar da söz […]

Amalgam Dolgu

Amalgam Nedir? Kalay ve bakır alaşımının cıva ile karıştırılarak elde edilmesinden oluşan maddeye amalgam denir. Gümüş dolgular olarak da bilinip tanınırlar. Cıva, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklılık olgusu oluşturmaya yardımcı olan bir elementtir. Bu yüzden karışımın % 50 kadarını tek başına cıva elementi oluşturur. Amalgam dolgular yaklaşık 150 yıldır kullanımda bulunuyor. […]

Sülfürik Asit (H2SO4)

Sülfürik asit,oldukça güçlü ve aşındırıcı özelliği olan bir mineral asididir. Temas halinde cilde zarar verir ve metalden taşa birçok malzemeyi aşındırır. Tarihte vitrol yağı olarak adlandırılan H2SO4, keskin kokuludur. Halk arasındaki adı ise akü asididir. 8.yüzyılda Cabir Bin Hayyan tarafından fark edilerek konsantre üretimi yapılmıştır. Suda çözünen sülfürik asit oldukça […]

Alkali Metaller

Alkali Metaller Hakkında Bilinmesi Gerekenler Bazik anlamına gelen alkali kelimesi, metallerin element özelliklerine göre isimlendirilmiş halidir. Bu grupta yer alan elementlerin hidroksitleri, kuvvetli baz özelliği gösterdiği için bazik olarak anılır. Lityum, sodyum, sezyum, potasyum ve rubidyum sayılabilir. Alkali Metallerin Yapısal Özellikleri Alkali metaller, en dış kısımlarında bir değerlik elektron taşırlar. […]

Ametaller

Metal olmayan elementlere Ametal adı verilir. Oksijen, klor ve fosfor en çok bilinen Ametaller arasında sayılabilir. Metallerle oluşturdukları bileşimlerde negatif değer taşıyan elementler kendi aralarında da birleştikleri için pozitif değer taşımaları da söz konusudur. Metallere özgü özellikler arasında sayılan elektrik iletkenliği ve sertliğe sahip olmayan ametallerin kendi aralarında ortak özellikleri […]

Allotrop

Allotrop Nedir ? Kısaca aynı kimyasal özelliklere sahip fakat farklı fiziksel özelliklere sahip olan madde demektir. Yani Aynı maddeden Birçok cismin ya da organizmanın  birçok fiziksel halde bulunmasına denir. Bu kelimeyi Dünya da ilk defa ” Berzelius ” kullanmıştır. Fosfor, karbon, oksijen,  kükürt, helyum gibi birçok element çok farklı yapıda […]

Aktiflik

Aktiflik Nedir? Elementler atomlardan oluşmaktadır. Bu atomlar, elektron, proton ve nötron diye adlandırılan Atom Altı Partiküllerden (parçacık) oluşmaktadır. Kimyasal bir reaksiyonda aktiflik, bir atomun elektron alma ya da verme eğilimlerini gösteren bir ölçüdür. Bu ölçü periyodik cetvelde atomun konumu dolayısı ile atom yarıçapı, elektronegatifliği gibi özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Periyodik […]