Niobyum (Nb)

Niyobyum, sembolü Nb, atom numarası 41 olan kimyasal elementtir.

  • Simge: Nb
  • CAS numarası: 7440-03-1
  • Elektron konfigürasyonu: Kr 4d4
  • Erime noktası: 2.469 °C
  • Atom numarası: 41
  • Keşif tarihi: 1801
  • Atom kütlesi: 92,90638 ± 0,00002 u

Atom ağırlığı 92.90638 g/mol, rengi oda koşullarında metalik gridir. Oda koşullarında katı halde bulunur. D-blok elementi olup, bir metaldir.

niyobyum_sembolu

Niyobyum metali 1801 yılında Charles Hatchett tarafından keşfedilmiştir. Doğada yaygın olarak, niyobit [(Fe, Mn)(Nb, Ta)2)O6], niobit tantalit [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2)O6], mineralleri içerisinde bulunur.

Minerallerinde aynı zamanda bulunan tantal ve niobyumun kimyasal özellikleri birbirine çok benzediği için ayrışması zordur. Niobyum mineralinden önce alkali çözelti ile sonra da hidroflorik asit yardımı ile ekstrakte edilir. Çözeltideki tantal sıvı-sıvı ekstraksiyonu yardımı ile ayrılır. Bu uygulamada tantal tuzu MIBK (metil isobütil ketone, 4-metil pentan-2-on) ile ekstrakte edilir. Niobyum çözeltide kalır. HF’li çözeltinin MIBK çözeltisi ile ekstraksiyonu ile organik çözelti niobyum içerir. Daha sonra bu çözeltide ki niobyum oksidine dönüştürülür. Karbon veya sodyum ile indirgenerek saf metalik niobyum eldedilir.

Makalemizden memnun kaldınız mı?

Benzer İçerikler

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.