Brom (Br)

Brom (Br), Antoine Balard tarafından 1826 yılında keşfedilen halojen ametal.Yunanca dışkı gibi koku anlamındaki bromosdan gelmiştir.

brom_simgesi_br

  • Simge: Br
  • CAS numarası: 7726-95-6
  • Atom numarası: 35
  • Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s2 3d10 4p5
  • Erime noktası: -7,2 °C
  • Kaynama noktası: 58,8 °C
  • Atom kütlesi: 79,904 ± 0,001 u

Doğada Na, K, be Mg bromürler halinde bulunur. Deniz suyunda az miktarda bulunan bromürlere deniz bitkilerinde, bazı maden yataklarında rastlanır. Oda koşullarında koyu kızıl renkli sıvıdır.


Elde Edilişi

Brom, yaygın olarak deniz sularında elde edilen bromürlerin Cl2 ile reaksiyonundan elde edilir.

2 Br + Cl2 → 2 Cl + Br2

Diğer bir elde edilişi ise, katı sodyum bromürün sülfürik asit ile reaksiyonu sonucunda elde edilen gaz formdaki HBr’in yine sülfürik asit ile yükseltgenmesiile gerçekleşir.

NaBr (k) + H2SO4 (s) → HBr (g) + NaHSO4 (k)
2 HBr (g) + H2SO4 (s) → Br2 (g) + SO2 (g) + 2 H2O (s)

Bundan başka, laboratuvarda çeşitli bileşiklerinin bozunması ile veya yan ürün olarak da elde edilmesi mümkündür.


Bileşikleri

Brom bileşikleri, sanayide ve laboratuvarda geniş kullanım alanına sahiptir.Elektronegatif yapısı nedeniyle, brom elektropozitif elementlerle kolayca tuz oluşturur. Doğada da en çok alkali ve alkali toprak metallerinin tuzları olarak bulunur. Brom, elektronegatif yapısı sayesinde organik sentezlerde de kullanılmaktadır.

Makalemizden memnun kaldınız mı?

Benzer İçerikler

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.